nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

GPS horloges, GPS trackers, fitness & activity horloges en meer * Binnen 24 uur verzonden * Veilig betalen * Uitstekende service * Spaar mee voor korting

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid en overeenkomst
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen GPS Boss en een wederpartij. Deze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van GPS Boss, www.gpsboss.nl. 
1.2 De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van je bestelling door GPS Boss.
1.3 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. 
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 2 – Prijzen en aanbiedingen
2.1 Alle prijzen van aangeboden producten zijn inclusief BTW in euro's en exclusief de verzendkosten. Vanwege de waarde van de producten, versturen wij al onze pakketter per pakketpost met PostNL a €6,95. Deze worden verzonden met en track en trace code, zodat het pakket altijd online getraceerd kan worden. Ook heeft u de optie om het product op te halen, zodat er geen verzendkosten berekend worden.
2.2 Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en het gewicht van de bestelling.
2.3 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en GPS Boss behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.4 GPS Boss kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Betaling
3.1 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaal jij op welke wijze de betaling plaats zal vinden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met iDEAL, PayPal, credit card of vooraf overmaken op onze rekening. Voor IDEAL en vooraf  betaling worden géén extra kosten berekend. Voor betalingen via Paypal en credit card word 4% van het totaal bedrag bovenop het totaal bedrag berekend.
3.2 Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeldt.
3.3 GPS Boss gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 4 – Levering
4.1 Nadat je betaling ontvangen is, krijg je de bestelling binnen 4 werkdagen geleverd op het opgegeven adres.
4.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
4.3 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit deze overeenkomst mocht voortvloeien.
4.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.5 De bestelling wordt bij je thuis afgeleverd, tenzij je op de website hebt aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. Wanneer je een verkeerd afleveradres hebt opgegeven, zijn de verzendkosten voor jouw risico en rekening.
4.6 Indien PostNL het pakket niet heeft kunnen afleveren, omdat de ontvanger de afname heeft geweigerd of nalatig is geweest met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, worden de producten retour naar GPS Boss gestuurd en vindt er geen restitutie van het overgemaakte geld plaats. 
4.7 Gedurende het transport van de artikelen zal GPS Boss het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de artikelen. Op het moment van aflevering van de artikelen zal dit risico op de afnemer overgaan. 

Artikel 5 – Reclamaties en retourneren
5.1 GPS Boss doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je binnen 7 kalenderdagen na ontvangst de bestelling retourneren met het bijgevoegde retourformulier. Indien binnen deze termijn door GPS Boss de betreffende bestelling inclusief retourformulier niet is ontvangen, wordt GPS Boss geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
5.2 Bij een dergelijke retourzending zal GPS Boss binnen 7 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door jou betaalde bedrag (exclusief de verzendkosten) retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en kaartjes.
5.3 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor je eigen rekening.
5.4 Omdat de SIM kaart geheel gepersonaliseerd is voor jou voor gebruik in het door jou bestelde horloge, kan deze niet geretourneerd worden. Gepersonliseerde artikelen (zoals een SIM kaart op naam) vallen namelijk buiten het wettelijke ontbindingsrecht. De SIM kaart dient ook niet retour gezonden worden, deze is voor jezelf. Het beltegoed bedrag wordt in mindering gebracht van het aankoopbedrag.

Artikel 6 – Garanties
6.1 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Hierbij behoor je de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde product te onderzoeken. 
6.2 GPS Boss garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.
6.3 GPS Boss kan niet garanderen dat de kleuren die op de website te zien zijn exact de kleuren van de kleding in werkelijkheid weergeven. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van je computer. 
6.4 Er zit geen garantie op het glas.
6.5 Op de batterij zit 6 maanden garantie, omdat niet gecontrolleerd kan worden of er een te zware oplader aan komt te zitten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 Indien door GPS Boss geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van GPS Boss beperkt tot het geen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 6 (Garanties) is geregeld.
7.2 De aansprakelijkheid van GPS Boss voor directe of indirecte schade is altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door jezelf.
7.3 GPS Boss aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van GPS Boss.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
GPS Boss blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 – Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten
10.1 De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot het merk GPS Boss en de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software en overige materialen, berustend bij GPS Boss dien je onvoorwaardelijk te respecteren.
10.2 Je mag alleen een hyperlink naar de website van GPS Boss maken als je dat doet voor informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is verboden.

Artikel 11 – Diversen
11.1 De administratie van GPS Boss geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jouw gedane aanvragen en/of bestellingen. Je erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
11.2 GPS Boss is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11.3 Indien en voor zo ver enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. GPS Boss zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies, we slaan geen persoonlijke gegevens op.